Aktualności

Gorliwiec Katechetyczny - grudzień - odpowiedzi

 

Życiorys bł. Jana Pawła II – cz.3. – Kapłaństwo aż do wyboru na papieża

1. Dokąd i po co wyjechał Karol Wojtyła po święceniach kapłańskich? przez Paryż do Rzymu aby kontynuować studia

2. Jaki tytuł miała rozprawa doktorska Karola Wojtyły? Zagadnienie wiary u świętego Jana od Krzyża

3. Gdzie  i kiedy uzyskał tytuł doktorski? na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1948r.

4. W jakiej parafii pracował po powrocie ze studiów zagranicznych? w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici

5. Do jakiej parafii został przeniesiony w sierpniu 1949r.? do parafii św. Floriana w Krakowie

6. Z kim szczególnie pracował w Krakowie? z młodzieżą akademicką

7. Jaki był tytuł pracy habilitacyjnej Karola Wojtyły? Ocena możliwości oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maksa Schelera

8. Dlaczego mimo przyjęcia pracy habilitacyjnej przez Radę Wydziału Teologicznego UJ Wojtyła nie uzyskał habilitacji? Z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty

9. Na jakich uczelniach wykładał Karol Wojtyła? w seminariach diecezji: krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej (mieściły się one wszystkie w Krakowie) oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

10. Jakie przedmioty wykładał? głównie teologię moralną i etykę małżeńską, ale też szeroko pojętą historię filozofii

11. W którym roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa? 1958r.

12. Biskupem tytularnym jakiej diecezji wtedy został? został biskupem tytularnym Ombrii

13. Którzy biskupi wyświęcili Karola Wojtyłę na biskupa? abp Eugeniusz Baziak, bp Franciszek Jop i bp Bolesław Kominek

14. Jakie hasło przyjął bp Wojtyła dla swojej posługi? Przetłumacz je na j.polski. Totus Tuus – cały Twój (Maryjo)

15. Podaj autora i tytuł dzieła, z którego pochodzi to hasło. św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

16. W czym brał udział w Rzymie bp Wojtyła w latach 1962 – 65? W Soborze Watykańskim II

17. W którym roku bp Wojtyła został arcybiskupem metropolitą krakowskim? 1964r.

18. Gdzie mieszkał w Krakowie jako arcybiskup? przy ul. Franciszkańskiej 3

19. W którym roku został nominowany kardynałem? 1967r.

20. Jaki kościół w Rzymie stał się jego kościołem tytularnym? kościół św. Cezarego Męczennika

21. Co i na czyje zaproszenie robił w Rzymie w dniach od 7 do 13 marca 1976r.? wygłosił rekolekcje wielkopostne w Watykanie na zaproszenie papieża Pawła VI

22. Podaj dokładną datę i godzinę wyboru na papieża. 16.10.1978r. o godz. 16.16

A. Winiarczyk, 2013-10-04

Czy wiesz, że ...

Czy wiesz, że ...

Podobnie jak samoloty, ptaki muszą być mocne, lecz lekkie, dlatego kości ptaków są puste w środku lub cienkie jak papier.