Aktualności

Gorliwiec Katechetyczny - grudzień - odpowiedzi

Grudzień - odpowiedzi na pytania

Prześladowanie, pierwsza podróż misyjna św. Pawła i sobór jerozolimski

Pytanie

Ilość punktów

1. Jaki król Żydowski zaczął prześladować chrześcijan? Podaj szczegóły na jego temat. Herod Agryppa I, siostrzeniec Heroda Antypasa, wnuk Heroda Wielkiego

4p

2. W jaki sposób zginął Jakub – syn Zebedeusza, brat Jana? Został ścięty mieczen

1p

3. Kogo z Apostołów uwięził jeszcze ten król? Piotra

1p

4. Co stało się z tym Apostołem? Anioł Pański go uwolnił

1p

5. Dokąd udał się ten Apostoł zaraz po uwolnieniu z więzienia? Do domu Marii, matki Jana Marka

2p

6. Jak miała na imię dziewczyna, która z wrażenia nie otworzyła mu drzwi? Rode

1p

7. Zgromadzeni w domu mieli zawiadomić o tym uwolnieniu biskupa Jerozolimy. Jak miał on na imię i kim był? Jakub, był kuzynem Jezusa

4p

8. Jaki koniec spotkał tego króla, który prześladował chrześcijan? Bóg poraził go za jego pychę i zmarł stoczony przez robactwo

2p

9. Kto udał się razem z Szawłem w pierwszą podróż misyjną? Z Barnabą i Janem Markiem

2p

10. Jaką wyspę na Morzu Śródziemnym odwiedził Paweł w czasie pierwszej podróży misyjnej? Cypr

1p

11. Jak nazywał się konsul tej wyspy, którego nawrócił Szaweł? Sergiusz Paweł

2p

12. Kim był Elimas i co chciał zrobić? Był magiem, chciał odwieść od wiary konsula

2p

13. Jaka kara spotkała go za to? oślepł

1p

14. Od kiedy Szaweł zaczął używać imienia Paweł? Od nawrócenia Sergiusza Pawła na Cyprze

4p

15. Jak przyjęli Żydzi nauczanie apostołów w Antiochii Pizydyjskiej? Początkowo ich słuchali, a potem odrzucili ich nauczanie

2p

16. Co stało się z mieszkańcami Ikonium w wyniku nauczania apostołów? Mieszkańcy podzielili się: jedni byli po stronie Żydów, drudzy – Apostołów

2p

17. Co chcieli zrobić mieszkańcy Listry po uzdrowieniu kaleki? Złożyć Pawłowi i Barnabie ofiary jako bogom

2p

18. Co spotkało Pawła w Listrze? Był ukamienowany i wywleczony za miasto

2p

19. W jakim mieście rozpoczęła się i zakończyła pierwsza podróż misyjna Pawła i Barnaby? W Antiochii Syryjskiej

1p

20. W jakim mieście odbył się pierwszy tzw. sobór – narada Apostołów nad ważnymi problemami? W Jerozolimie

1p

21. Czego dotyczyła ta narada? Tego, czy nawróceni z pogaństwa chrześcijanie mają zachowywać żydowskie Prawo i zwyczaje

4p

22. Jakich słów brakuje w zdaniu z Dekretu Apostołów, który w liście przesłani chrześcijanom z Antiochii: „Postanowiliśmy bowiem, _A_ i _B_, nie nakładać na was żadnego _C_ oprócz tego, co _D_.”? [Dz 15,28]

A - Duch Święty; B -  my, C -  ciężaru;  D -  konieczne.

4p

23. Kto, do kogo, kiedy powiedział: „Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje.” [Dz 14, 15] Paweł i Barnaba do mieszkańców Listry, gdy chcieli im złożyć ofiarę.

4p

Razem:

 

 

 

A. Winiarczyk, 2016-09-01

Czy wiesz, że ...

Czy wiesz, że ...

Ludzie mrugają co dwie do dziesięciu sekund, a każde mrugnięcie trwa około 0.3 sekundy. Oznacza to, że codziennie spędzamy z zamkniętymi oczami około 30 minut.