Czy wiesz, że ...

Czy wiesz, że ...

Podobnie jak samoloty, ptaki muszą być mocne, lecz lekkie, dlatego kości ptaków są puste w środku lub cienkie jak papier.