SELECT `site_galery_album`.* , COUNT(`site_galery_picture`.`id`) AS cc FROM `site_galery_album` LEFT JOIN `site_galery_picture` ON `site_galery_album`.`id` = `site_galery_picture`.`album` WHERE (`site_galery_album`.`valid` = 'y') and (`site_galery_album`.`id` = '814') GROUP BY `site_galery_album`.`id` ORDER BY `site_galery_album`.`id` DESC LIMIT 40 Szkoła Podstawowa nr 98 im. Piastów Wrocławskich, Wrocław :: Obchody Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole - 1.10.2021